Avís Legal

Informació general

Aquesta pàgina web és propietat de la següent companyia:

DUTXAVIDA

Domicili: CAMÍ CAN BASSA, 10-NAV 1, GRANOLLERS, 8401, Barcelona.

Mail de contacte: info@duchavida.com

Telèfon: 938 79 10 23

Informació facilitada en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Registre mercantil de Barcelona Tom 46661 , Foli 137, Secció 8, Full B 526964, I/A 1 (11/12/2018), CVE: BORME-A-2018-242-08; Número d’acte: 506.979, Número de pàgina: 54.390.

Número d’identificació fiscal (CIF): B67300947

Societat responsable

DUTXAVIDA
Domicili

Representants autoritzats:

DUTXAVIDA CATALUNYA S.L. Dades registrals inscrita al Registre mercantil de Barcelona Tom 46661 , Foli 137, Secció 8, Full B 526964, I/A 1 (11/12/2018), CVE: BORME-A-2018-242-08; Número d’acte: 506.979, Número de pàgina: 54.390.

Amb domicili postal a CAMÍ CAN BASSA, 10-NAV 1, GRANOLLERS, 8401, Barcelona
Telèfon: 938 79 10 23, mail: info@duchavida.com i NIF B67300947

El contacte indicat més amunt és també el punt de contacte per a les autoritats dels estats membres, la Comissió Europea i la Junta Europea de Serveis Digitals, així com per als usuaris, tot això de conformitat amb els arts. 11 i 12 del Reglament de serveis digitals.

La comunicació amb aquest punt de contacte serà possible en castellà, basc i català.

Condicions d’accés i utilització

L’usuari d’aquesta web, mitjançant l’accés i la navegació per aquesta, s’obliga a utilitzar-la conforme a la legislació vigent en cada moment ia les condicions establertes en aquest Avís Legal, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant de DUCHAVIDA i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i la navegació per aquesta web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació entre DUCHAVIDA i l’usuari.

L’usuari d’aquest lloc web s’ha d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

DUCHAVIDA no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquesta pàgina web, inclosos danys a sistemes informàtics, introducció de virus i danys originats per qualsevol decisió presa sobre la base de la informació que conté.

Els vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per DUCHAVIDA que aquesta web pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. DUCHAVIDA no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos.

En tot cas, DUCHAVIDA queda exonerada de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa que es pugui interposar en relació amb aquests.

Propietat Intel·lectual i Industrial

DUCHAVIDA és titular de drets de propietat industrial (patents, dissenys i signes distintius) i de propietat intel·lectual.

Tots els continguts presents en aquest portal, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, dissenys, sons, vídeos, il·lustracions, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualssevol altres elements, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyents a DUCHAVIDA oa tercers que han autoritzat la seva inclusió, per la qual cosa queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de DUCHAVIDA no podent en cap cas utilitzar-se amb fins comercials ni d’explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica denginyeria inversa, ni modificar-los, alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit llevat que es trobe legalment permès. Qualsevol utilització d’aquesta web o dels continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe, dissenys i tecnologia que apareixen al lloc web són propietat de DUCHAVIDA, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests. ni sobre cap dels continguts que figuren al portal.

Contacta con nosotros

Contacta amb nosaltres

També pots venir a veure’ns a la nostra botiga:

Camí Can Bassa 10 Nau 1, Granollers, 08402