Dades personals i/o d’empresa


DUCHAVIDA CATALUNYA SL us informa que mitjançant l’enviament de les dades sol·licitades als formularis d’aquest lloc web, les vostres dades personals i/o dades com a empresa quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de DUCHAVIDA CATALUNYA SL , Emmagatzemat en sistemes ubicats a la Unió Europea, per tal de remetre la informació que ens sol·liciti i remetre-li en el futur informació sobre temes que considerem del vostre interès. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades personals en els termes previstos a la referida RGPD, a la seu de DUCHAVIDA CATALUNYA S.L. C/ Camí de Can Bassa, 10 Nau 1 Granollers 08402 Tel. +34 938 791 023 E-mail: info@duchavida.cat Si inclou en aquest formulari d’aquest lloc web dades de caràcter personal i/o dades d’empresa referents a terceres persones i/o empreses, haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, sol·licitar la seva autorització informant-los dels termes continguts als paràgrafs anteriors.

Registre d’activitats de tractament

V.1.0 22-05-2018

Tractament: Clients

Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els clients.

Descripció de les categories de clients i de les categories de dades personals:

  • Clients: Persones amb qui es manté una relació comercial com a clients
  • Categories de dades personals: Les necessàries per al manteniment de la relació comercial.
  • Facturar.
  • D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic.
  • Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments.
  • Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals: DUCHAVIDA CATALUNYA S.L.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats

Tractament: Potencials Clients Finalitat del tractament Gestió de la relació amb els potencials clients

Descripció de les categories de potencials clients i de les categories de dades personals:

  • Potencials clients: Persones amb les que es busca mantenir una relació comercial com a clients
  • Categories de dades personals: Les necessàries per a la promoció comercial de l’empresa
  • D’identificació: nom i cognoms i adreça postal, telèfons, e-mail
  • Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

No es contempla

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades: Un any des del primer contacte

Llegiu també el nostre Avís Legal

× ¿Cómo puedo ayudarte?